CHRISTO
Til at holde og stå

En at nå,

en at holde i hånd,

lysbringer

med

i det dybeste mørke,

og på vejene ud –

du og jeg

alle dage

indtil verdens ende.

Christo i Berits hænder
Grafik, styling og fotos af Berit Stubkjær
Christo er en slags lomme-skulptur.
Til at knuge, bo i lommen, og til at stå.
Måske vipper den lidt, eller hælder.
Ikke to er helt ens.
 
Bruges bl.a. på Silkeborg sygehus og på
Aalborg Universitetshospital.
 
Særligt inspireret af en figur af Maria fra Assisi, der er lavet i blinde af Guido Dettoni della Grazia i 1995, og som man helt intuitivt får lyst til at holde i hånden.
 
Det er vores håb at Christo vil tjene som håndholder.

Tak for inspiration
Anettes Maria af Assisi & Tak Silkeborg

Anette har længe ønsket at kunne give en ting der er rar at holde i hånden, som kan bæres i en lomme, til brug for sit virke som hospitalspræst.

Lise ønskede en engel der står, en figur. Den hedder nu Gabby. Det var en ny og langtrukken proces at lave noget produktionsvenligt jeg kan stå kunstnerisk inde for. Havde lavet alverdens engle som ikke rigtigt lod sig formere da jeg talte med Anette om det. Hun viste mig en skulptur man helt intuitivt holder i hånden, en lille Maria-figur fra et ophold i Assisi. Den bjergtog mig straks, virkede nærmest genial. Jeg lånte den og har arbejdet intenst med dens forskellige nedslag i Marias liv.

 

I processen erfarede jeg at flere veninder har Maria-skulpturen, som er lavet i 38 forskellige træsorter og i forskellige typer af resin iblandet marmorstøv. 

Se mere om Maria Mostra.

Mange variationer og afstikkere går forud. Sommer 2021
Økumenisk Barn-Forælder-samtale. Christo i stentøj og den skønne Maria i marmor/ resin med marmorstøv eller træ.